Inspirationsdagar för fria vandringsvägar för fisk

Många fiskar och andra vattenlevande djur behöver kunna röra sig upp- och nedströms. De hindras idag bland annat av dammar och kraftverk. Bristen på konnektivitet är ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60 procent av sjöar och vattendrag hinder som hotar biologisk mångfald.

I vårt arbete inom LIFE IP Rich Waters vill vi bland annat visa hur vandringsvägar för fisk kan byggas med hänsyn till kulturmiljö och hur hotade arter kan räddas genom anpassning av vattenkraftverk.

Den 6-7 maj 2024 bjuder vi in till inspirationsdagar för fria vandringsvägar för fisk. Under dag ett kommer du ha möjlighet att lyssna till intressanta presentationer, samtal och debatter. Vi kommer att vara på Hotell Plaza i Västerås och du väljer om du vill vara med på plats eller digitalt. Under dag två gör vi flera fältbesök tillsammans.

Program måndag 6 maj

09.00Registrering och kaffe och smörgås
09.30Hej och välkommen!
Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters
Vägen till levande forsar och miljöanpassningar
Mats Lindberg, tidigare Affärsområdeschef Kraft, Mälarenergi AB
Åtgärder för fria vandringsvägar – utformning, kostnader och effektivitet
Niklas Nilsson och Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi
Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås – effektiv och uppskattad miljöåtgärd med arkitektprisad utformning – hur gick det till?
Susanna Hansen, vattensamordnare, Västerås stad
10.40Fika
11.00Bergvattnets damm, berättelsen om en liten damm som revs
Axel Emanuelsson, Norconsult och Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen i Örebro
Vattenkraftsproducenter – mångsysslare med ständigt nya utmaningar
Ulf Andersson, Mälarenergi och Johan Lind, Vattenbyggnad AB
11.50Lunch
13.00Guide till fältvandringar för gemensamma lösningar kring fria vandringsvägar och kulturmiljöer i vatten
Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland
Paneldiskussion
Representanter från myndigheter, intresseorganisationer, vattenkraften och konsulter samtalar om hur arbetet med åtgärder för fria vandringsvägar för fisk kan och bör bedrivas på ett sätt som alla inblandade kan förstå och acceptera. Medverkar gör:

– Henrik C Andersson, Länsfiskekonsultent, Länsstyrelsen i Stockholm
– Helena Andreasson, äganderättsexpert, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
– Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten, Naturskyddsföreningen
– Ulf Andersson, chef Mälarenergi vattenkraft
– Johnny Rönngren, arkeolog, Norconsult
– Viktor Falkenström, advokat, Advokatbolaget sjutton34
14.45Fika
15.15Nationella prövningsplanen för vattenkraft – bakgrund, nuläge och framtid
Anna Jivén och Hanna Lundkvist, Vattenkraftens Miljöfond
Framåtblick Norrström – rapport om fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag
Linda Svensson, Norconsult
16.30Tack för idag!

Program tisdag 7 maj

Vi besöker fyra platser inom Västerås kommun:

  • Ridhusbron i Strömsholm vid Kolbäcksån
  • Åkesta
  • Falkenbergska kvarnen vid Svartån i Västerås
  • Turbinbron vid Svartån i Västerås

På platserna får vi lyssna till hur åtgärder för fria vandringsvägar har planerats och genomförts alternativt kommer att genomföras. Projektörer, markägare och byggledare deltar. Det kommer att finnas möjlighet till frågor, samtal och diskussion vid varje plats. Ett material som kort beskriver respektive plats och detaljerade tider kommer att skickas ut till deltagarna cirka en vecka innan fältdagen.

Vi tar oss runt med en gemensam buss som avgår klockan 08.30 utanför Plaza Hotell i Västerås. Sista besöket vid Turbinbron, som ligger fem minuter från tågstationen, avslutas senast klockan 15.30. För de som vill stanna kvar på platsen och diskutera mera så går det bra

Rich Waters bjuder på vegetarisk fika och lunch under dagen.

Anmälan

Anmälan till att vara med på plats stängde klockan 12.00 den 22 april. Du som vill vara med digitalt, skicka ett mejl till richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se så registrerar vi din anmälan!

Praktisk information

Konferensen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och fika. Vi kommer att få vegetariskt. Meddela eventuell allergi eller specialkost till Anna Carlheim, LIFE IP Rich Waters: anna.carlheim@lansstyrelsen.se

Du får själv betala för resor och eventuell övernattning.

Frågor?

Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters: jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Datum

maj 06 - 07 2024
Expired!

Tid

09:30 - 15:30