Film om åtgärder i Gisslarboån visar betydelsen av dialog med markägare och boende

Filmen Fritt fram i Gisslarboån.

Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar för fisk.

Projektet Fritt fram i Gisslarboån genomfördes av Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västmanlands län och utgör ett så kallat kompletterande projekt inom ramen för LIFE IP Rich Waters. I en kort film följer vi projektet och beskriver hur man arbetat för att bevara intressanta och vackra kulturmiljöer och samtidigt återställa naturvärden. I filmen intervjuas markägare, närboende och andra som berörts av åtgärderna.

Inom LIFE IP Rich Waters kommer nu filmen att användas i en informationssatsning till dammägare, som ett gott exempel på hur åtgärder kan genomföras i nära samarbete mellan myndigheter och direkt berörda. Filmen vänder sig även till handläggare på till exempel länsstyrelser och andra som genomför liknande projekt.

Premiärvisning i Kolsva

Filmen premiärvisades på biblioteket i Kolsva den 2 november 2021. Ett 40-tal personer från Gisslarbo med omnejd slöt upp för att se filmen och samtala kring åtgärderna i ån och projektets genomförande.

På bilden syns publiken bakifrån. Filmen visas på en duk i bakgrunden.
Filmvisning på biblioteket i Kolsva.
Viktor Kärvinge och Jonas Berglind från Länsstyrelsen i Västmanlands län ledde samtalet kring filmen och svarade på frågor från deltagarna.

Mer information

Om delprojektet Strategi för fria vandringsvägar för fisk