Styrmedel och åtgärder för övergödningsåtgärder inom jordbruket

Vattenmyndigheterna, Jordbruksverket och LRF jobbar inom LIFE IP Rich Waters i delprojektet Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket.

Vi vill bjuda in dig till att delta i en presentation av resultat från delprojektet gällande styrmedel och övergödningsåtgärder inom jordbruket. Du får gärna sprida informationen vidare om det är fler inom din organisation som kan ha intresse av att delta.

Program

Åtgärder för att minska växtnäringsläckaget från jordbruket:

  • Principer, resultat och hur åtgärdsanalysen används i vattenmyndigheternas arbete med att ta fram åtgärdsprogram.
  • Hur har åtgärdsanalysen genomförts för de åtgärdsprogram 2021-2027 som nu är beslutade.
  • Ekonomiska beräkningar av kostnader för åtgärderna.

Styrmedelanalys

  • Metod och resultat.

Konsekvensanalyser:

  • Resultatet av en samhällsekonomisk beräkning av införande av åtgärder genom tvingande och frivilliga styrmedel.
  • Sammanfattning av resultat från en regional konsekvensanalys bland lantbrukare i Yngarens vattenförekomst.

Vidare arbete inom delprojektet.

Anmälan

Anmälan stängde den 1 september.

Vi skickar ut en länk inför mötet till de som är anmälda.

Läs rapporterna från delprojektet

Analys av styrmedel och åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket

Konsekvensanalys av val av styrmedel för att minska näringsläckaget från jordbruket

Läs mer

Greppa Näringen har skrivit en artikel om de två rapporterna.

Läs Greppa Näringens artikel

Datum

sep 08 2022
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Zoom