Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn

Välkommen till en träff om tillsyn kopplat till vattenfrågor! Dagen bjuder på aktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt.

Tillsyn är ett av våra viktigaste verktyg för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. Genom tillsyn kan vi hitta kopplingar mellan miljöproblem och kvalitetsfaktorer och vi kan använda resultatet för att prioritera kommande insatser. Tillsynen erbjuder därför stora möjligheter att se till både enskilda och allmänna intressen men innebär också många utmaningar, såväl i genomförandet som finansiering. För att inspirera och utbyta erfarenheter och kunskap anordnas därför en dag om tillsyn i vatten.

Vi ser fram emot en inspirerande dag med många talare. Bland andra kommer Lina Westman och Sofia Larsen från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att berätta om tillsyn genom samverkan i kommunalförbund. Vi kommer även att prata om föreskrifter och juridiska frågor som är utmärkande för miljötillsynen och för miljökvalitetsnormer för vatten tillsammans med Jörgen Warstrand från Länsstyrelsen i Stockholm. Med oss under dagen har vi även centrala myndigheter som kommer att ge oss senaste nytt inom tillsyn.

Målgrupp

Konferensen riktar sig framförallt till kommunala tjänstepersoner, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, politiker och andra som är intresserade av att utbyta erfarenheter och lära sig mer om tillsyn kopplat till vatten.

När och var?

Tisdagen den 26 april 2022 på Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand och Royal. Registrering från kl. 09.00. Start kl. 09.30 och vi avslutar senast kl. 16.00.

Anmälan

Du anmäler dig här. Antalet platser är begränsade till 100. Sista dag för anmälan är 15 april. Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch.  För frågor eller önskemål kring kost, kontakta Linda Röjning, projektledare Mälarens vattenvårdsförbund, linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Program

09:00Registrering, kaffe/te, frukostmacka och mingel
09:30Välkomna!
Anders Lindblom, enhetschef miljöanalys, avdelningen för miljö, Länsstyrelsen i Stockholm
09:45Centrala myndigheter om senaste nytt kring tillsynsvägledning
– Moa Ek, handläggare, Naturvårdsverket
– Bodil Forsberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
– Teresia Persson, samordnare tillsynsvägledning, Jordbruksverket
10:30Aktuellt inom Vattenmyndigheten
Camilla Rivera, vattensamordnare, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, ger information om prövning av åtgärdsprogram, återrapporteringen och andra händelser inom vattenförvaltningen.
10:45Paus med frukt
11:00Tillsyn för hållbara enskilda avlopp
Karl-Axel Reimer, enhetschef ekologi och vattenskydd på miljökontoret, Södertälje kommun berättar om hur de lägger upp tillsynen samt delar erfarenheter och tankar om tillsyn och prövning för klimatanpassade och resurseffektiva enskilda avlopp.
11:30Tillsyn genom samverkan i kommunalförbund
Lina Westman, avdelningschef för landsbygdsavdelningen, och Sofia Larsen, avdelningschef för miljöavdelningen på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund berättar om förbundets verksamhet som spänner över tre kommuner. Vilka fördelar finns det att samarbeta genom ett förbund, vilka frågor ansvarar förbundet för och vilket ansvar har den enskilda kommunen. Ett par exempel på tillsynsprojekt som förbundet arbetar med. 
12:00Mingellunch
13:00Erfarenheter från tillsyn av dagvattenanläggningar
Therese Lindström, Llyr Thomas-Hildén och David Lundqvist, miljöinspektörer från Upplands Väsby kommun berättar om erfarenheter och utmaningar kring arbetet med tillsyn av dagvattenanläggningar och dagvattenhantering inom vattenskyddsområden.
13:30Dagvatten i stadsmiljö – hur kan en kommun arbeta med tillsyn?
Anneli Åstebro, miljöinspektör på Järfälla kommun, och Eva Andersson, miljöinspektör på Sigtuna kommun, ger information om Miljösamverkan Stockholms län dagvattennätverk och pratar om problem som uppkommer när dagvattendammar ska placeras där arsenikhaltigt berg finns. Med utgångspunkt från aktuella projekt visar de även ett exempel på hur en kommun kan ställa krav vid utförandet av dagvattendammar och på LOD-anläggningar.
14:00Gruppdiskussioner, inklusive fika
Vi delar erfarenheter från tillsyn inom tre teman.
15:00Juridik i tillsyn av vatten
Jörgen Warstrand, länsassessor/ordf. Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Stockholm berättar om föreskrifter och juridiska frågor som är utmärkande för miljötillsynen och för miljökvalitetsnormer för vatten.
15:30- 15:45Sammanfattning och avslut
Taggar:

Datum

apr 26 2022
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Plats

Länsstyrelsen i Stockholms län