Tillsyn i fokus på välbesökt konferens

Tre personer står framför en roll-up med text om Mälarens vattenvårdsförbund.

Den 26 april arrangerade Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Stockholms län konferensen Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn. Totalt samlades runt 90 deltagare för att lyssna på flera föredrag med fokus på tillsyn på olika sätt, bland annat om jordbruk, enskilda avlopp och förorenade områden. På Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats finns nu alla […]

Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn

Välkommen till en träff om tillsyn kopplat till vattenfrågor! Dagen bjuder på aktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt. Tillsyn är ett av våra viktigaste verktyg för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. Genom tillsyn kan vi hitta kopplingar mellan miljöproblem och kvalitetsfaktorer och vi kan använda resultatet […]