Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn

Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en konferensdag på temat tillsyn kopplat till vattenfrågor. Dagen innehåller pass med högaktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt. Målgrupp Konferensen riktar sig framförallt till kommunala tjänstemän, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, politiker och andra som är intresserade av att utbyta erfarenheter […]