Fältdag om kulturmiljöer i vatten

Inom projektet LIFE IP Rich Waters planeras, i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland, en fältvandring i Kiladalen om kulturmiljöer i vatten. Vi ses i fält, tittar, pratar och diskuterar.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om, och förståelsen för, hur vi på bästa sätt kan kombinera åtgärder för en bättre vatten- och naturmiljö och samtidigt bevara de värdefulla kulturmiljöer som berörs av åtgärden. Tanken är att höja kunskapsnivån om lösningar till nytta för bådas intressen.

Medverkar gör Anna Ulfhielm, arkeolog på Almunga AB som på uppdrag av Rich Waters utfört en översiktlig utvärdering av kulturmiljöer i området. Anna kommer berätta om viktiga aspekter och avvägningar som gjorts.

Läs rapporten: Översiktlig kulturhistorisk inventering av vattenanknutna kulturmiljöer inom Kilaåns avrinningsområde i Södermanlands och Östergötlands län

Läs artikel: Ny kunskap om kulturmiljöer värdefull i arbetet med fria vandringsvägar för fisk

Program

06.30 För dig som vill åka med från Västerås går en buss klockan 06.30 från Västerås centralstation.

09:00 Avfärd med buss från Nyköpings centralstation.
Introduktion till dagen ges på bussen.

09:30 Virå
Samlingspunkt för dig som ordnat egen transport. Du som kommer till Virå med egen bil eller samåker med någon annan, du ombesörjer din egen transport under hela dagen.
Introduktion och fika.
Visning, samtal och diskussion.

11:00 Avfärd från Virå

11:30 Åbo-ravinen med visning, samtal och diskussion.

12:00 Avfärd från Åbo

12:30 Stavsjö
Lunch och mingel.
Möjlighet till toalettbesök.
Visning, samtal och diskussion.
Fika och möjlighet till besök på hembygdsföreningens museum.
Uppsamling (mini-workshop) om vad dagen har gett och vilka behov som finns framgent.
Avslutning.

15:15 Avfärd från Stavsjö mot Nyköpings centralstation

15:45 Ankomst Nyköpings centralstation

ca 18:00 Ankomst Västerås centralstation

Målgrupp

Handläggare på länsstyrelserna inom vattenverksamhet, kulturmiljö, vattenförvaltning och fiskeri samt övriga intresserade i kommuner och andra organisationer.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig var den 3 juni.

Allergier eller specialkost

Meddela även Jonas Berglind via e-post om du har allergier eller andra kostönskemål.

Kontaktperson

Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters                                                

jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Datum

jun 09 2022
Expired!

Tid

09:00 - 15:45

Plats

Kilaån, Södermanland