Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten – del 1

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022.

Första delen i kursen ”Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten” handlar om LOVA/LONA-programmen och om möjligheter till ansökningar.

Andra delen hålls den 23 september och kommer att utformas som en workshop och skrivarstuga kopplat till olika teman.

Utbildningstillfälle 3 hålls senare i höst och fokuserar på information om trender och kommande utlysningar.

Mer information kommer i augusti. Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Datum

aug 31 2021
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Online