Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten – del 2

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022.

Andra delen i kursen “Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten” kommer att utformas som en workshop och skrivarstuga kopplat till olika teman.

Utbildningstillfälle 3 hålls senare i höst och fokuserar på information om trender och kommande utlysningar.

Kurstillfället är öppet för alla och det går bra att delta på ett kurstillfälle utan att delta på resterande kurser. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Datum

sep 23 2021
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Online