Dammar ska rena dagvatten vid Lögarängen

Man i gul jacka framför en delvis isbelagd damm. I bakgrunden skymtar en bro och Mälaren.
Gustav Myhrman, Mälarenergi, vid en av dammarna i dagvattenanläggningen.

På Lögarängen, vid Mälarens strand, bygger Mälarenergi en dagvattenvattenanläggning för att rena vatten från delar av centrala Västerås. Genom att bygga om ett befintligt dike och två dammar skapas en ny lösning för att fånga upp tungmetaller och näringsämnen från regn- och smältvatten innan det rinner ut i sjön.

Arbetet drog igång i mitten av februari med upprensning av diket som kopplar ihop de två dammarna. Nu pågår omledningen av vatten från en befintlig dagvattenledning in i den östra av de två dammarna.

Den östra dammens utlopp till Mälaren har stängts av med en så kallad skärmgardin, så att vattnet istället rinner genom diket och vidare till den västra dammen innan det slutligen når sjön. Under resans gång hinner föroreningarna från dagvattnet sjunka till botten och sedimenteras i dammarna. En del näringsämnen tas upp av växtligheten och annat fångas upp av makadamfilter i diket.

– Tidigare rann dagvattnet från de här delarna av Västerås rakt ned i Mälaren. Genom den här lösningen fördröjer vi vattnets genomströmning och skapar en naturlig rening genom diket och de två dammarna, förklarar Gustav Myhrman, projektledare på Mälarenergi.

Lögarängens dagvattenanläggning är en del av LIFE IP Rich Waters och arbetet med att hitta effektiva dagvattenlösningar i stadsmiljö. Genom mätningar vid in- och utlopp kommer man att kunna identifiera vilka miljögifter som finns i dagvattnet och bidra till ökad kunskap om möjliga åtgärder.

Dagvattenanläggningen kommer att vara färdig under våren 2021.

Tre män står och tittar på en grävmaskin, i förgrunden. En gul vattenledning pumpar ut vatten från hålet i marken.
Dagvattnet från en befintlig dagvattenledning ska ledas om in i den östra av de två dammarna.
Ett upprensat dike där träden speglar sig i vattenytan. En person går med sin hund bredvid diket. Till höger skymtar Mälaren.
Ett befintligt dike har rensats upp och förbinder de två dammarna.
Isbetäckt damm med lekpark i bakgrunden.
Den östra dammen vid Lögarängsområdet.

Läs mer:

Våra projekt: Rening av dagvatten

Lögarängens dagvattenanläggning (Mälarenergis webbplats)