Rening av dagvatten

Tre personer med varselkläder arbetar med olika instrument vid ett rör i marken.

Regn- och smältvatten drar med sig en mängd föroreningar i stadsmiljö. Regnvattnet rinner via gator, torg och andra ytor och vidare ned i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Mälarenergi, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, undersöker därför var föroreningarna kommer ifrån och utvecklar användningen av automatiska provtagare och sensorer för att mäta mängden föroreningar i dagvatten. Inom projektet används både beprövad och ny teknik för att minska påverkan på miljön. Resultatet bidrar till bättre kunskap om var föroreningarna kommer ifrån och hur de kan åtgärdas.


Läs mer om projektet

Nyhet: Dammar ska rena dagvatten vid Lögarängen (3 mars 2021)

Nyhet: Innovationstävling om nya lösningar för rening av dagvatten (2 juli 2020)

Nyhet: Mätning av grumlighet analyser föroreningar i dagvatten (30 september 2019)

Lärdomar och resultat: Sensorer ett bra komplement i miljöövervakningen (23 september 2019)

Publikation: Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag (21 november 2019)


Medverkande parter

Mälarenergi

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktpersoner

En man med mörk mössa och varseljacka.
Gustav Myhrman, Mälarenergi
En man med vit mössa med logotyper för LIFE IP Rich Waters och gul reflexjacka.
Mikael Olshammar, IVL