Ökad kunskap om PFAS i våra vatten

Barn i röda gummistövlar hoppar i en vattenpöl.

Spridningen av PFAS-ämnen i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förorena matfisk. Inom LIFE IP Rich Waters arbetar länsstyrelser tillsammans med Stockholms stad och Mälarens och Hjälmarens vattenvårdsförbund med mätningar av miljögifter i vatten. Att fastställa och spåra källor till utsläpp av PFAS har blivit en viktig del i arbetet. PFAS är högflourerande ämnen […]

Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

En vit båt som får botten rengjord av en gul och en röd borste.

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Västerås stad har därför anlagt en båtbottentvätt som ett alternativ till de giftiga färgerna. Tvätten kompletteras med ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommuner runt Mälaren.