Multifunktionella vattenparker

Ett barn och en vuxen står vid ett vattendrag med en håv.

Du som arbetar med vatten- och miljöfrågor på en kommun och planerar att anlägga en multifunktionell vattenpark: här delar Uppsala kommun, Västerås stad och Mälarenergi med sig av sina erfarenheter och kunskap om just detta. De har anlagt multifunktionella parker som renar dagvattnet från bland annat näringsämnen och tungmetaller samtidigt som miljön i parken gynnar den biologiska mångfalden i […]

Enköpings kommuns dagvattenplan

Johan Axnér i blå täckjacka står vid ett vattendrag.

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den dagvattenplan som antogs av kommunfullmäktige i kommunen i maj 2022. Dagvattenplanen har tagits fram som en del i kommunens arbete för att stödja kommunal vattenplanering och har ökat förståelsen för avrinningsområdena och hur sjöar och vattendrag hänger ihop. […]