Västerås förbereder för fiskpassager i Svartån

Nästa år ska en fiskväg förbi det gamla turbinhuset vid Slottsbron i Västerås vara klar. Det är en av två faunapassager i stadsmiljö som ska byggas i LIFE IP Rich Waters regi. Just nu pågår undersökningar av markförhållandena vid platsen.

Västerås stad och Mälarenergi samarbetar i ett projekt som ska leda till att fisk och andra djur ska kunna passera det gamla turbinhuset vid Slottsbron i Västerås och komma vidare upp i Svartån. Just nu pågår en geoteknisk undersökning av förhållandena i marken under vattenytan i kanalen utanför stadshuset i Västerås. Det är en del av projekteringen för den skiljevägg som ska anläggs en bit ut i kanalen.

Projektet ska visa hur fiskpassager kan byggas mitt i stadsmiljöer med hänsyn tagen till känsliga kulturmiljöer. Dammen vid turbinhuset är det första vandringshindret i Svartån. Nästa uppströms är vid Falkenbergska kvarnen och även där planeras det för anläggande av en vandringsväg.