Utveckling av nya projekt

Ringar bildas på en vattenyta.

För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna inom Rich Waters mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet. Därför jobbar vi också med att stödja nya projekt och att skapa nya nätverk.


Läs mer om projektet

Stöd till nya projekt

Utlysningar


Medverkande parter

Länsstyrelsen Örebro

Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Stockholm

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Mälarens vattenvårdsförbund

En kvinna med långt mörkbrunt hår, svart tröja och glasögon.

Kontaktperson

Kristina Johansson, Länsstyrelsen i Västmanland