”Utmaningen att minska spridningen av PFAS är antagen!”

En dataskärm där ordet Workshop syns. I bakgrunden många människor som sitter i grupper.

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö. Mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. För att utbyta erfarenheter och kunskap kring PFAS anordnade vi och Mälarens vattenvårdsförbund en konferensdag den 21 oktober. Tillsammans med 75 deltagare från kommuner, länsstyrelser, vattenverk och företag funderade vi på hur […]