Uppföljning av omtvistad dammrivning i Tiveden

Vattendrag med forsande vatten genom skogslandskap.

Efter en lång och stundtals infekterad debatt rev Sveaskog 2019, med bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län, Bergvattnets damm i Sågkvarnsbäcken i Tiveden. Nu har Länsstyrelsen följt upp dammrivningen utifrån effekterna på biologi och kulturmiljö och intervjuat närboende och dammägare om deras upplevelse. Resultatet presenteras i en ny rapport, som även går igenom hur åtgärden […]