Flera användningsområden för sensordata i vattenförvaltningen

Illustration som visar ett utsnitt av ett landskap.

Genom att använda sensorer kan man samla in stora mängder information om vattenkvaliteten i vattendrag. Men hur kan vi använda all data på bästa sätt? Det har forskare från institutionen för Vatten och miljö på SLU undersökt inom ramen för LIFE IP Rich Waters. I en ny rapport ger de tre exempel på användningsområden inom […]