Att äga och förvalta en damm – vad gäller egentligen?

En damm med stängda luckor.

Ett flertal av landets dammar finns på privatpersoners mark och många markägare har frågor om lagstiftning, ansvar, säkerhet och vilka möjligheter som finns att göra förändringar i vattenmiljön. Nu har Länsstyrelsen i Uppsala län, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tagit fram ett material som riktar sig till dem som har en damm på […]