Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten – del 3

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021 och 2022, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt […]