Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten – del 3

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021 och 2022, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022.

Målsättningen med det sista kurstillfället är att hjälpa deltagarna med att ta de idéer och koncept som inte direkt passar in under LOVA/LONA vidare. Dessutom är ambitionen att ge stöd och idéer för att söka kompletterande och fortsatt finansiering för de LOVA/LONA-projekt som utvecklas under tidigare år och kurstillfällen. 

Under denna förmiddag presenterar Kristina Lundberg och Mats Johansson från Ecoloop olika typer av extern finansiering och hur de fungerar. De kommer även att presentera trender och lista möjliga finansiärer som kan kopplas till kommuners vattenprojekt.

Anmälan

Webbinariet är öppet för alla och det går att delta utan att ha medverkat under tidigare kurser. Anmälan skickas till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner: linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Datum

jan 19 2022
Expired!

Tid

09:00 - 10:30

Plats

Online