Handbok för strategisk kommunal vattenplanering i ny version

Personer i ett rum som lyssnar på en kvinna i kort hår och svarta kläder. I bakgrunden syns en presentation med rubriken Dagens insatser

Länsstyrelsen i Stockholms län har under de senaste fem åren byggt upp en rådgivande funktion för kommuner som vill stärka sitt strategiska arbete kring vatten. En metod för sammanhållen vattenplanering har växt fram i nära dialog med kommunerna. År 2018 lanserades den första versionen av Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, som bygger på kommunala erfarenheter. […]