Vägledning om åtgärder mot internbelastning ute för synpunkter

Man i gul jacka står i en båt och tar upp ett cyliderformat föremål ur vattnet.

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat ett förslag till vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i sjöar och kustvatten. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vägledningen om internbelastning är en del av Havs- och vattenmyndighetens bidrag till arbetet inom LIFE IP Rich Waters. Intern övergödning (internbelastning) uppstår när […]