Uppmärksammat arbete med vattenvård på ridskola

En blond kvinna i blå skjorta som klappar en brun häst i en hage

Vallentuna ridskola var en av åtta hästanläggningar i fem kommuner som ingick i projektet Kommunala åtgärder för att minska hästars påverkan på övergödning åren 2021–2022. Projektet genomfördes av Ecoloop, med stöd av LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund. Nu har SVT besökt ridskolan för ett reportage om miljöarbetet. Förutom konkreta åtgärder på anläggningarna har […]

Helhetsgrepp om miljön med vattenvårdsplanering på hästgårdar

Bilden föreställer två bruna hästar i en hage.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Följ med på digitala studiebesök!

En man och kvinna går längs ett staket vid ett vattendrag.

Nu har du chansen att följa med på digitala studiebesök till tre av våra delprojekt: Julmyra Horse Center, vattenparken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Aktivt arbete för bättre miljö på hästgårdar

En mörkbrun häst med rött och svart täcke står i en hage med ett svart staket.

På Julmyra Horse Center, en stor trav- och ridanläggning i Heby kommun, arbetar man aktivt med att säkerställa en bra vattenmiljö. Nu delar de med sig av goda exempel på åtgärder som du själv kan göra på din hästgård.