Viktig milstolpe: Hågaån får eget vattenråd

Å-sträcka genom ett tidigt vårlandskap en solig dag.

Hågaån, som slingrar sig väster om Uppsala och mynnar ut i Ekoln och Mälaren, har nu fått ett eget vattenråd. Vattenrådet är ett resultat av det arbete med åtgärder mot övergödning i avrinnesområdet som bedrivs inom LIFE IP Rich Waters. – Att vi nu äntligen bildat ett vattenråd är en viktig milstolpe, säger Zahrah Lifvendahl, […]