Inspirationsdag om grundvatten – en gemensam resurs

Grundvatten utgör en viktig resurs för produktion av dricksvatten och för många ekosystem. Hur påverkas vårt grundvatten av exploatering? Och hur ska vi kunna behålla både kvantitet och kvalitet på vattnet? I tisdags, den 18 september, bjöd Länsstyrelsen i Stockholm in till ett seminarium för att diskutera hur grundvatten påverkas av exploatering och hur vi […]