Studiebesök: Sanering av förorenat vatten med hjälp av salix

Välkommen på studiebesök om sanering av förorenat vatten med hjälp av salix! Följ med oss till den före detta deponin Dragmossen i Älvkarleby för att lära dig mer om hur företaget Bioremed AB och Älvkarleby kommun inom LIFE IP Rich Waters har testat och utvärderat användningen av salix för att rena förorenat lakvatten. Vi kommer […]

Nu växer salixen på deponin Dragmossen

I förgrunden en man som spanar ut över salixodlingen.

I juni förra året planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt. I den största delen av odlingen är salixväxterna över tre […]