Innovationstävling om nya lösningar för rening av dagvatten

En vattenfylld damm som är omgärdad av flerfamiljshus i glada färger.

Dagvattenhantering är en utmaning för varje stad. Traditionella lösningar innebär ofta mycket schaktarbeten och kräver stora markytor – vilket medför höga kostnader. För att hitta nya effektiva metoder för att rena dagvatten i stadsmiljöer utlyser därför Mälarenergi, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en innovationstävling. Mälarenergi vill hitta nya lösningar som behöver testas och […]