Prioriteringar, hästgårdar och åtgärdssamordnare fyllde frågestund om LOVA-bidraget

Ett utropstecken och ett frågetecken i varsin grön pratbubbla.

För att kunna göra konkreta åtgärder för en bättre vattenmiljö kan kommuner och ideella föreningar söka så kallade LOVA-bidrag. – Vi har sett att det finns ett behov av en ökad kommunikation mellan dem som söker bidragen och LOVA-handläggarna. Därför erbjöd vi dem en digital frågestund där de fick mötas, ställa frågor och hjälpa varandra, […]