Stort intresse för diskussion om miljöstöd för jord- och skogsbruk vid vatten

Kan vi hjälpa varandra att få spaden i backen? Den frågan var utgångspunkt när Grip on Life och LIFE IP Rich Waters arrangerade ett gemensamt webbinarium för att diskutera olika miljöstöd för jord- och skogsbruk vid vatten. Syftet var i första hand att få till ett utökat samarbete mellan myndigheter, men även med organisationer som hjälper markägare att ge råd och söka ekonomiska stöd.

Programmet omfattade korta presentationer av olika stöd som finns att söka, främst kopplade till vatten och våtmarker. Deltagarna fick även ta del av regeringens nya satsning på återvätning samt ett vattenvårdsförbunds roll och verksamhet. I slutet av träffen hade vi diskussioner baserat på vilket län man hör hemma i.

Inom projekten Grip on Life och Rich Waters har vi sett att vi har flera gemensamma beröringsområden och att vi borde kunna samarbeta mer. Vattnet finner inte några gränser och markägarna för jord- och skogsbruksmarken är i många fall samma personer. Vår förhoppning med mötet var ett ökat samarbete och att uppmana alla att söka kontakt med tänkbara samarbetsparters i närområdet.

Se inspelning från mötet

Träffen blev lyckad med ett 70-tal deltagare och flitigt skrivande i chatten. Hade du inte möjlighet att delta den 25 mars kan du se en inspelning från mötet. Inspelningen finns tillgänglig till och med den 22 april 2021.

Vill du dessutom ta del av presentationerna som användes kan du skicka ett mejl till Göran Andersson (goran.s.andersson@skogsstyrelsen.se).