Reportage om planerad vattenpark i Västerås

Kapellbäcken är ”Västerås smutsigaste bäck” enligt Lena Höglund på Mälarenergi. Genom dagvattnet från stora delar av staden drar bäcken med sig tungmetaller och fosfor ut i Mälaren.

I somras gjordes en provtagning av Kapellbäckens bottenfauna, som visar att det finns gott om maskar och sötvattensgråsuggor. Däremot är det sämre ställt med fisk och övrig fauna. Bäcken bedöms ha dåligt status med avseende på övergödning.

​Nu ska bäcken renas i en ny vattenpark, som planeras inom Rich Waters. Förhoppningen är att vattenparken även kan bli ett trevligt besöksmål.

Projektet genomförs av Västerås stad och Mälarenergi.

Läs intervjun med Lena Höglund eller lyssna på Sveriges Radio P4 Västmanland