Sök ett LIFE-projekt

LIFE-programmets logotyp.

LIFE är EU:s miljöprogram. Syftet med LIFE programmet är att:

  • nå större synergier mellan de miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling
  • få mätbar miljö- och klimatnytta i finansierade projekt
  • skapa samverkan mellan olika aktörer såsom företag, kommuner, länsstyrelser, universitet och myndigheter
  • uppmuntra innovationer

I det nuvarande LIFE-programmet har LIFE-projekt normalt drivits under två till fem år. Även längre projekttid har förekommit. Projektbudgeten brukar ligga mellan 5 till 30 miljoner. Finansieringsgraden är 55% till 75% i EU-bidrag, beroende på vilket delprogram projektet har sökts inom. Bidraget kommer i delar vid projektstart, delrapportering och vid projektets slut. Alla typer av organisationer kan söka. Nationell medfinansiering är möjlig, både från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Ett projekt kan alltså få hjälp med ytterligare medfinansiering i tillägg till det som EU kan bidra med.

Exempel på LIFE-projekt i Sverige med vatteninriktning

RIVERS OF LIFE: Restoration for Improved Resilience, Biodiversity and Status in Boreal Rivers med bland annat Länsstyrelsen i Gävleborg, Ovanåker, Bräcke, Härjedalen och Ljusdals kommun som deltagare.

LIFE CONNECTS: River connectivity, habitats and water quality towards restored ecosystem services med bland annat Länsstyrelsen i Skåne och Klippans kommun.

LIFE SURE: Sediment Uptake and Remediation on Ecological basis med bland annat Kalmars kommun och Linnéuniversitetet.

LIWE LIFE: Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub med Lidköpings kommun


Läs mer

Om LIFE-programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

OM LIFE-programmet på Naturvårdsverkets webbplats

Om LIFE-programmet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats