Sök ett LIFE-projekt

LIFE-programmets logotyp.

LIFE är EU:s miljöprogram. Syftet med LIFE programmet är att:

  • nå större synergier mellan de miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling
  • få mätbar miljö- och klimatnytta i finansierade projekt
  • skapa samverkan mellan olika aktörer såsom företag, kommuner, länsstyrelser, universitet och myndigheter
  • uppmuntra innovationer

I det nuvarande LIFE programmet så har LIFE projekt normalt drivits under 2 till 5 år. Även längre projekttid har förekommit. Projektbudgeten brukar ligga mellan 5 till 30 miljoner. Finansieringsgraden är 55 % till 75% i EU-bidrag beroende på vilket delprogram projektet har sökts inom. Bidraget kommer i delar vid projektstart, delrapportering och vid projektets slut. Alla typer av organisationer kan söka. Nationell medfinansiering är möjlig, både från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Ett projekt kan alltså få hjälp med ytterligare medfinansiering i tillägg till det som EU kan bidra med.

LIFE programmet kommer att få nya delprogram från 2021. Några känns igen från tidigare år och några är nya. Att energifrågorna lyfts över till LIFE programmet är nytt. Delprogrammen som är föreslagna inom Miljödelen är Cirkulär ekonomi och livskvalitet och Natur och biodiversitet. Inom Klimatdelen heter de Mildrande av och anpassning till klimatförändringar samt Övergång till ren energi. Detaljer om det nya programmen och stödnivåer är inte klara ännu.

Exempel på LIFE-projekt i Sverige med vatteninriktning

RIVERS OF LIFE: Restoration for Improved Resilience, Biodiversity and Status in Boreal Rivers med bland annat Länsstyrelsen i Gävleborg, Ovanåker, Bräcke, Härjedalen och Ljusdals kommun som deltagare.

LIFE CONNECTS: River connectivity, habitats and water quality towards restored ecosystem services med bland annat Länsstyrelsen i Skåne och Klippans kommun.

LIFE SURE: Sediment Uptake and Remediation on Ecological basis med bland annat Kalmars kommun och Linnéuniversitetet.

LIWE LIFE: Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub med Lidköpings kommun


Läs mer

Om LIFE-programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

OM LIFE-programmet på Naturvårdsverkets webbplats

Om LIFE-programmet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats