Från idé till färdigt projekt

Tre personer som står vid en sjö med vass.

Det finns många olika modeller för projektutveckling, från idé till färdig ansökan om finansiering. Här kommer några tips och råd från konsultföretaget Feima:

 1. Vid utveckling av projekt utgå från behov och möjligheter.
 2. Ta fram en kort presentation (max en sida) av vad du vill göra, hur, med vem och varför.
 3. Välj finansieringsprogram under tiden som ni utvecklar idén.
 4. Beskriv vilka resurser som behövs i form av kompetens, tid och pengar och hur mycket man kan satsa själv för att utveckla det man vill.
 5. Beskriv den egna organisationens roll och de parter man vill samarbeta med och deras tänkta roll.
 6. Kom överens om vad man menar och vill göra både internt och med samarbetspartners så projektet är väl förankrat och strategiskt rätt.
 7. Konsultera andra, inklusive finansiären, och stäm av projektidén.
 8. När ansökan skrivs läs handledningen noggrant. Svara bara på det som man frågar efter.
 9. Det finns hjälp att få, både från finansiärer, myndigheter och experter på att ta fram ansökningar.

Det tar ofta längre tid än man tänkt sig att ta fram en projektidé, hitta en finansiering, skriva en ansökan, få beslut om finansiering och kunna starta projektet. Tänk på att det finns många finansieringsformer och finansiärer, från mindre summor för snabba projekt till samarbetsprojekt som löper över många år och som kräver en lång planering.

Kommunens budgetcykel

I en kommun behöver man tänka på kommunens budgetcykel för att säkra eventuell medfinansiering. Exempel på en kommunal budgetprocess:

 • Under kvartal 1 ger nämnderna yttranden kring budgetdirektiv och behov utreds.
 • I kvartal 2 är kommunledningen klar med ett förslag till budget som remitteras.
 • I kvartal 3 sker en politisk budgetberedning och nämnder får yttra sig.
 • I kvartal 4 bereds budgeten inför beslut i kommunstyrelsen och slutligen beslutar kommunfullmäktige om budget för kommande verksamhetsår.

Denna budgetcykel kan synkas mot deadlines för olika bidrag under året.