Så kan du få hjälp med ditt vattenprojekt

Flera personer minglar vid en utställning om Rich Waters.

Planerar du ett vattenprojekt?

Ta kontakt med oss om du och din organisation planerar eller önskar att genomföra ett projekt som har koppling till åtgärdsprogrammet för vatten.

Det här kan du få hjälp med:

  • Hitta samarbetspartner
  • Tips på fonder och utlysningar
  • Kontakter med andra vattenprojekt
  • Bedöma hur relevant projektet är för vattenmyndighetens åtgärdsprogram
  • Utforma projektet så att det kompletterar andra projekt och aktiviteter
  • Ansöka om finansiering
  • Spridning av erfarenheter och kunskap genom våra upparbetade kanaler

Här hittar du tips på aktuella utlysningar!

Översikt över utlysningar 2023

Genom att samarbeta med Rich Waters ökar du chanserna att få finansiering till ditt projekt. Du får ta del av våra erfarenhetsutbyten och bidrar samtidigt till ökad kunskap om effektiva åtgärder. Tillsammans gör vi mer nytta för våra vatten!

Finansierar du vattenprojekt?

Vi hjälper organisationer som förmedlar eller beslutar om resurser att hitta lämpliga projekt att finansiera, så att pengarna används så effektivt som möjligt. Vi ordnar seminarier, workshops eller genomför andra aktiviteter för att främja utvecklingen av relevanta projekt. Kontakta oss om du letar efter nya vattenprojekt, för en viss fond eller för ett geografiskt område.

Jobbar du med att stödja vattenprojekt?

Om du företräder en organisation som stöttar och hjälper aktörer att skapa vattenprojekt vill vi gärna utbyta erfarenheter eller samverka på annat sätt. Kontakta oss om du tror att vi har samma mål och kan dra nytta av att planera gemensamma aktiviteter.

Kontakt

En kvinna med långt mörkbrunt hår, svart tröja och glasögon.

Projektledare

Kristina Johansson