Ny guide om översvämningar kopplat till spridning av föroreningar

Fritidshus på en översvämmad tomt.

Det finns många osäkerheter kring hur framtiden ser ut när det gäller klimatet och hur det kommer att påverka vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Ett förändrat klimat leder till en ökad årsmedelnederbörd, fler skyfall och förändrade flödesmönster, men hur påverkas förorenade områden av det? Som ett stöd i arbetet med att bedöma risken för översvämningar kopplat till spridning av föroreningar finns nu en ny guide, framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Västmanland inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Du hittar guiden på EBH-portalen

– Guiden riktar sig till dig som är intresserad av och arbetar med klimatanpassning och förorenade områden. Den ger dig till exempel tips på metoder som du kan använda vid din handläggning, kunskap om lagstöd och geografiska underlag. Vi hoppas och tror att guiden kommer att bygga upp din kunskap och att du får med dig verktyg för att kunna göra en egen analys, både vid skrivbordet och ute i fält, säger Zandra Camber, Länsstyrelsen i Västmanland.

Guiden ger dig också handfasta tips på hur du gör GIS-analyser för att öka kunskapen om risken för föroreningsspridning på grund av översvämningar i just din kommun eller ditt län.

– Vi har delat upp den i tre steg, beroende på din kunskapsnivå och behov. Vid varje steg finns också en kort instruerande film som vi hoppas kan komma till användning, berättar Samuel Karlström, Länsstyrelsen i Stockholm.

– Guiden ligger nu på EBH-portalen och tillgänglig för att användas. Har man någon fråga eller synpunkt gällande guiden får man gärna höra av sig till oss, säger Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanland.

Kort introduktion till den nya guiden

Måns Enander, Samuel Karlström och Zandra Camber berättar mer om den nya guiden för översvämningsrisker i ett förändrat klimat: