Nu kan du se Rich Waters presentation på Havs- och vattenforum

I maj i år deltog LIFE IP Rich Waters i Havs- och vattenforum, som arrangerades för sjätte gången. Konferensen är en av Sveriges största mötesplats för alla som arbetar med vattenfrågor. Om du inte kunde vara på plats i Göteborg finns nu filminspelningar av diskussioner och seminarier tillgängliga.

På Havs- och vattenforum berättade våra projektledare Åsa Erlandsson och David Liderfelt om hur Rich Waters bidrar till att påskynda genomförandet av Vattendirektivet i Sverige och om de konkreta åtgärder som ska genomföras.

Projektet var även representerat i mässhallen, Speakers Corner. Hela fem delprojekt deltog med välbesökta montrar där de berättade om sina åtgärder:

  • Katrineholms kommun – lågflödesmuddring för att restaurera sjön Öljaren
  • Julmyra Horse Center och Länsstyrelsen i Uppsala län – fokus på hästhagar och vattenmiljön
  • Föreningen Ecopelag – odlingar av blåmusslor i Norra Östersjöns skärgård.
  • Länsstyrelsen i Västmanland – fria vandringsvägar för fisk
  • Länsstyrelsen i Stockholms och Västmanlands län, tillsammans med SLU – klimatanpassning och ekosystemtjänster.

På vår Facebooksida kan du se fler bilder från Havs- och vattenforum.