Många ville prata projekt på matchningsevent i Bryssel

LIFE IP Rich Waters fanns på plats när den europeiska vattenplattformen WssTP arrangerade sitt årliga event ​Water Knowledge Europe i Bryssel den 29-30 november 2017.

Många vill prata projektidéer med Anneli Carlén från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

Water Knowledge Europe 2017 är ett så kallat Brokerage-event, som matchar ihop möjliga samarbetspartner genom korta introduktionsträffar. Mötet samlade representanter från olika delar av EU:s vattensektor för att utbyta innovativa projektidéer och forma nya projektkonsortier. De medverkande kunde dra nytta av experters vägledning kring förberedelser för ansökningar till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och få information om andra finansieringsmöjligheter.

Stort intresse för LIFE IP Rich Waters

Matchningspasset med möjlighet att träffa LIFE IP Rich Waters representant Anneli Carlén, från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, var fullbokat tidigt. Förhoppningen är att vår medverkan kommer att ge ringar på vattnet vad det gäller nya projekt för bättre vatten.