Konstnärligt residens utforskar människans relation till vatten

Karmansbo i Skinnskattebergs kommun är en plats rik på historia och med starka natur- och kulturmiljöintressen, inte minst runt Hedströmmen. Hur kan många olika och ibland motstridiga intressen samexistera på en plats? Det ska sju personer inom konstnärliga yrken arbeta med under ett så kallat residens i sommar.

Residens Livsnerv Karmansbo utforskar frågor kring livsmiljön i Karmansbo bruksmiljö och tar särskilt hänsyn till människans relation till vatten. Platsen är rik på olika intressen, med Hedströmmen som under århundraden har skapat förutsättningar för liv och utveckling. Karmansbo bruksmiljö är ett byggnadsminne, vilket ger deltagarna möjlighet att utforska och skapa med inspiration från platsens historia. Sju utvalda konstnärer får fria händer att skapa berättelser om samhället utifrån sina yrken och tolkningar. Därefter kommer resultatet av deras arbete att ligga till grund för hur länets myndigheter skulle kunna samarbeta och utveckla hållbara livsmiljöer i Västmanland.

Hur kan till exempel gestaltande kompetens och konstnärliga processer fungera som metod för utveckling av en plats där bland annat miljökrav och vattenfrågor behöver integreras med kulturhistoriska värden och behov av att nyttja naturresurserna?

Residenset arrangeras av Region Västmanland i samarbete med bland andra Skinnskattebergs kommun, Länsstyrelsen i Västmanland, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Grip on LIFE och LIFE IP Rich Waters.

Mer om Livsnerv Karmansbo och de sju deltagarna på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats