Inspiration för arbetet med åtgärder mot övergödning

I början av maj samlade LIFE IP Rich Waters och Race for the Baltic olika aktörer i Nyköping för en dag fylld med inspiration rörande åtgärder mot övergödning.

Kvinna i röd kofta står i en föreläsningssal framför ett tiotal människor som sitter och lyssnar. Hon visar en presentation med rubriken NVVF - Nytänkande vattenvård för framtiden.
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, berättade om våtmarker.

Dagen började med en föreläsning om tillståndet i Östersjön idag. Ernst Witter från Länsstyrelsen i Örebro län berättade sedan om projektets arbete med internbelastning. Inbjudna föreläsare berättade om olika tekniker som används för att få bukt med internbelastning: fosforfällning, reduktionsfiske och lågflödesmuddring. Programmet innehöll även presentationer om våtmarker och pedagogik kring miljöfrågor.

Alla presentationerna finns att ladda ned på Race for the Baltics webbplats.