Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag 2023

Författare: Linda Svensson, Norconsult, 2024

Förord

Mälarens avrinningsområde, även kallat Norrström, utgör ungefär 5 procent av Sveriges yta och inkluderar två av Sveriges fyra största sjöar, Mälaren och Hjälmaren. I avrinningsområdet finns enligt SMHI:s dammregister över 900 dammar vilket är nästan 10 procent av alla dammar i Sverige. Området är med andra ord dammtätt. När den första rapporten om fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag kom 2009 var det ett pionjärarbete. Få tidigare utredningar för vattenvårdsarbete spände över ett så stort geografiskt område och omfattade så många förslag till åtgärder som i det arbetet. Rapporten innefattade också en prioriteringslista för samtliga vandringshinder. Rapporten blev ett välbehövligt startskott för åtgärdsarbetet med vandringshinder i Norrström och den togs med uppskattning och på stort allvar av många kommuner och Länsstyrelser.

I den här rapporten följs nu arbetet från den tidigare rapporten upp. Samma objekt som var med i den första rapporten är med i denna. Vissa har åtgärdats och vissa är kvar. Prioriteringslistan har också uppdaterats utifrån ny kunskap. Efter att den nya inventeringen hade genomförts visade det sig att ungefär 10 procent av alla vandringshinder har åtgärdats sen den förra inventeringen vilket visar på nyttan med att synliggöra vandringshinder för fisk på det här sättet.

Den här uppdateringen har genomförts inom projektet LIFE Rich Waters som syftar till att öka åtgärdstakten för åtgärder i vatten. Projektet har haft som fokus att exemplifiera åtgärder, förmedla kunskap om effekt och vad som krävs för att de ska bli av. LIFE Rich Waters tar ett ännu större grepp om miljöproblemet vandringshinder och kommer förhoppningsvis bli ett nytt startskott för ett ännu större arbete med vattenvård och skapande av fria vandringsvägar för fisk.

Daniel Bergdahl
Länsstyrelsen Örebro

Jonas Berglind
Länsstyrelsen Västmanland

Här kan du läsa rapporten från 2009

Läs rapporten Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag 2023

Innehållsförteckning