Förekomst av PFAS-ämnen i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022

Författare: Amanda Lindahl, Lina Wu, Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs och ladda hem rapporten på Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats

Sammanfattning

Under hösten 2022 genomförde Länsstyrelsen Södermanland en analys av PFAS i fisk
från 20 sjöar och vattendrag i länet med finansiering från EU-projektet LIFE IP Rich
Waters. Resultaten från undersökningen visar att fisken från sjön Näsnaren i
nordvästra Katrineholm (SE654403-151922) överskred gränsvärdet för PFOS
(perfluoroktansulfonsyra) i både muskel- och levervävnad. I nästa steg planeras en
riktad provtagning (så kallad källspårning) för att undersöka ursprunget till de höga
halterna.

Läs den föregående rapporten på Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats

Innehållsförteckning