Firande av LIFE IP Rich Waters 

Den 28 maj 2024 samlas alla som har arbetat i projektet LIFE IP Rich Waters för en slutkonferens i Västerås. Även du som extern gäst välkomnas för att vara med och fira. Du väljer om du vill vara med på plats på Hotell Plaza i Västerås eller ta del av programmet digitalt.

Vi kommer att blicka tillbaka på alla resultat som projektet har åstadkommit. Vi kommer också spana framåt med fokus på att fortsätta förbättra våra gemensamma vatten. Dagen ger också oss alla som på olika sätt arbetar med vattenfrågan en möjlighet att mötas.

Vi hoppas att du vill vara med och fira alla fina resultat som kommit från LIFE IP Rich Waters! Vi kommer att livesända delar av dagen så det finns möjlighet att vara med digitalt.

Nu är anmälan stängd, men det finns fortfarande möjlighet att lyssna i vår livesändning: Krafttag för bättre vatten – ACC meetings & events

Har du frågor om dagen? Kontakta oss i projektledningen!

Vi kommer att få enkel vegetarisk lunch serverad. Har du någon allergi eller specialkost kontakta oss i projektledningen senast den 14 maj!

Om LIFE IP Rich Waters

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är livsviktiga och en källa till nytta, nöje och rekreation.

I Sverige tar vi vårt vatten för givet. Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter. Dammar och kraftverk hindrar fisk från att vandra till sina lekområden och miljön kring åar och älvar utarmas.

EU-projektet LIFE IP Rich Waters har sedan 2017 arbetat för att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Projektet, som drivs av Vattenmyndigheten i Norra Östersjön vid Länsstyrelsen i Västmanland, är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans har vi testat ny teknik, utvecklat nya metoder och visat hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken.

Ta del av vår kunskapsbank!