Faunapassage i Rällsälven ska gynna öring och flodpärlmussla

Vid Rällsälvs kraftverk i norra Örebro län har Mälarenergi nu dragit igång bygget av en faunapassage inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Faunapassagen kommer att slingra sig genom skogslandskapet för att skapa en så naturliknande miljö som möjligt, till glädje för öring och andra fiskar.

Den 350 meter långa faunapassagen kommer enligt planerna att stå färdig senare i vår. Placeringen styrs av den naturliga miljön vid Rällsälven, och därför slingrar den sig genom skogen från dammen ovanför kraftverket till strax nedanför fallet. Gladast över faunapassagen blir kanske öringen, som åter kan hitta strömmande vatten. Det finns också ett bestånd av flodpärlmussla i närliggande Bredsjöbäcken, och genom den nya faunapassagen är förhoppningen att musslan även kan föröka sig i Rällsälven. En elektronisk fiskräknare och kamera ska installeras för att följa upp fiskens vandring i faunapassagen under de kommande tre åren.

Under våren ska Mälarenergi bygga ytterligare en faunapassage vid Östtuna i Köpings kommun. Resultatet blir inte bara bättre miljö för fisk och andra djur som lever i och omkring vattnet. Det blir även inspirerande exempel på hur kraftproduktion kan anpassas för att ha så att liten påverkan på vattenmiljön som möjligt.


Kontakt:

Johan Lind, Mälarenergi, johan.lind@malarenergi.se