Workshop och fältbesök vid Ässingån

Välkommen till en dag på Finnåkers kursgård där vi fördjupar oss i naturbaserade lösningar för att hantera stora flöden i ett avrinningsområde. Vilken effekt har olika lösningar, vilka nyttor kan de bidra med och vilka förutsättningar finns för genomförande?

Med hjälp av konsulten DHI har vi inom projektet Life IP Rich Waters studerat hur man skulle kunna minska översvämningsrisken i Ässingån och därmed bidra till minskad påfrestning på Arbogaån vid tillfällen av höga vattenflöden. Dagen kommer utgå från studien och innehålla presentationer, workshopinslag och besök i fält.

Anmälan

Anmäl dig senast 3 juni via följande länk. Dagen är kostnadsfri.

Program

  • Presentation av studien Landskapets vattenhållande förmåga – Flödesdämpning med naturbaserade lösningar med fokus på höga flöden, Charlotta Lövstedt DHI. Expert inom hydrodynamik i hav, kustområden, sjöar och vattendrag.
  • Fältbesök och workshop kring multifunktionalitet samt hinder och förutsättningar för genomförande av åtgärder
  • Lunch
  • Avvägningar vid hantering av översvämningar i ett avrinningsområde hösten 2023, Magnus Edström, beredskapshandläggare Länsstyrelsen Östergötland
  • Klimatförändringar -ett växande hot mot ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag, Sara Bergek, forskare på Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
  • Fika
  • Hur kan man beräkna den flödesdämpande potentialen för naturbaserade lösningar i ett större avrinningsområde som Arbogaån? Charlotta Lövstedt DHI
  • Finansiering av naturbaserade lösningar mot översvämning, Erik Bern, handläggare för naturolyckor, MSB

Kontakt

Måns Enander, Länsstyrelsen Västmanland: mans.enander@lansstyrelsen.se

Samuel Karlström, Länsstyrelsen Stockholm: samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se

Datum

jun 10 2024

Tid

09:00 - 15:30

Plats

Finnåkers kursgård