Workshop: Goda råd för kommunala vattendokument

Välkommen till en workshop där vi delar erfarenheter och diskuterar vad som utmärker väl utformade kommunala vattendokument.

Många kommuner arbetar med att ta fram eller revidera kommunala vattendokument och efterfrågar riktlinjer kring innehåll, eller inspiration från andra kommuners arbete. Länsstyrelserna ger rådgivning och/eller granskar vattendokument. Vi vill samla de bästa delarna från olika program och planer för att ta fram Goda råd för kommunala vattendokument. De goda råden kan sedan användas som inspiration vid såväl framtagande, revidering eller granskning av kommunala vattendokument.

Workshopen arrangeras genom projektet LIFE IP Rich Waters av Länsstyrelsen i Stockholm som en del av Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Mer om projektet och handboken finns att läsa här: www.richwaters.se och www.vattenplanering.se

Hålltider i programmet

09:30Kaffe/te och mingel
10:00Välkomna! Introduktion till dagen
10:45Workshop/grupparbete
11:30Lunch
12:15Workshop/grupparbete fortsätter
14:30Dagen avslutas

Tid och plats

Onsdagen den 1 december, 2021 på Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Röda kvarn. Registrering från kl. 09.30. Start kl. 10.00 och vi avslutar senast kl. 14.30.

Målgrupp

Kommuner och länsstyrelser som vill bidra till sammanställningen Goda råd för kommunala vattendokument.  Vi välkomnar särskilt dig som arbetar eller har arbetat med vattenplaner/blåplaner eller dagvattendokument eller som ger råd eller granskar dokument.

Anmälan

Anmäl dig här.

Antalet platser är begränsade till 24. Sista dag för anmälan är 19 november 2021. Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch.  

​Har du frågor om workshopen? Kontakta Julia Dahlin, handläggare vattenplanering, LIFE IP Rich Waters: Julia.dahlin@lansstyrelsen.se

Om workshopen

Målet med workshopen är att ta fram en sammanställning som kan fungera som goda råd för länsstyrelser och kommuner i sina olika roller (framtagande, revidering, granskning/yttrande och rådgivning) av kommunala vattendokument. Vad utgör egentligen en bra plan och vilka delar saknas ofta? Vad behöver jag tänka på?

Projektet sammanställer och analyserar olika kommunala vattendokument för underlag till denna workshop. Tillsammans med kunskap från er tänker vi sedan ta fram ett dokument med samlade råd och tips att tänka på. Dokumentet blir ett frivilligt verktyg.

Kommunala vattendokument – vad är det?

De kommunala vattendokumenten varierar i innehåll och omfattning och utgör stöd vid både strategisk vattenplanering och på praktisk nivå. Exempel på kommunala vattendokument är vatten/blåplaner, lokala åtgärdsprogram, dagvattendokument, klimatanpassningsprogram och VA-planer eller vattenförsörjningsplaner.

Datum

dec 01 2021
Expired!

Tid

09:30 - 14:30

Plats

Länsstyrelsen i Stockholm