Webbinarium: Vatten och klimatkrisen

Vattenfrågan var länge underordnad i klimatdebatten men nu börjar något hända. Allt fler inser att klimatanpassning handlar mycket om vatten och att vatten också är en nyckel till minskade utsläpp. Den 30 september samlar SMHI och SIWI Swedish Water House ledande experter till ett webbsänt seminarium om hur vatten kan hjälpa oss nå målen i Parisavtalet.

Mer information och anmälan på SMHI:s webbplats

Program

9.00 – 9.15: Välkomnande
Presentation av dagen: Katarina Veem, Director Swedish Water House, SIWI
Key note: Statssekreterare Eva Svedling, Miljödepartementet (förinspelat inslag)

9.15 – 9.50: Vatten och klimatförändringarna i det globala landskapet
Inledande presentation: Marianne Kjellén, Global Policy Advisor, UNDP

Panel:
Marianne Kjellén, Global Policy Advisor, UNDP
Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC på SMHI
Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer, Sweco
Mattias Frumerie, Head of Delegation to UNFCCC, Miljödepartementet

9.50 – 10.25: Vatten och klimatförändringar – den svenska kontexten
Inledande presentation: Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten

Panel:
Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten
Anna Tengberg, Programme Manager Water & Landscapes, SIWI
Emma Sjögren, Miljö- och hållbarhetskonsult, WSP
Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör Södra Österjöns vattendistrikt och ledamot Nationella expertrådet för klimatanpassning
Annette Seger, Managing Director Ramboll Water, Ramboll

10.25 – 10:40: Bensträckare

10.40 – 11.15: Kunskapsglappet – vilken kunskap saknas?
Inledande presentation: Berit Arheimer, Head of Hydrological Research, SMHI

Panel:
Jafet Andersson, Scientific Leader, SMHI
Julia Wennberg, konsult, Deloitte
John Tumpane, chef, avdelningen för miljö, Formas
Line Gordon, Director, Stockholm Resilience Centre
Kevin Bishop, professor, Sveriges lantbruksuniversitet

11.15 – 11.50: Från kunskap till handling – hur bygger vi en vatten-vis värld?
Panel med talare från dagen.

11.50 – 12.00: Sammanfattning och avslutande kommentar

Taggar:

Datum

sep 30 2020
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Online