Webbinarium: Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? Vilken stadsmiljö har bäst fiskväg i Mälardalen?

Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi AB presenterar en stor sammanställning av kostnader för att ta bort en damm. Rapporten har gjorts inom LIFE IP Rich Waters och omfattar fallstudier av drygt 40 dammar av olika storlekar och typer. För varje damm finns en redogörelse för olika kostnadsposter och information om hur åtgärden har finansierats. Resultatet är värdefull information för kommuner, myndigheter och dammägare, som får ett bättre underlag för att fatta välgrundade beslut om åtgärder och en bättre bild av vilka faktorer som spelar in för att hålla kostnaderna nere.

Niklas Nilsson går även igenom en ny utvärdering av stadsnära fiskvägar. Sju fiskvägar i Örebro, Arboga, Västerås och Uppsala ingår i studien, som ger en unik översikt över utmaningar, lösningar och lärdomar i arbetet för fria vandringsvägar i stadsmiljöer.

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Här medverkar även Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen i Örebro län.

Målgrupp

Alla är välkomna, men kanske passar webbinariet särskilt dig som är dammägare eller arbetar på kommun eller länsstyrelser med vandringshinder eller åtgärdsarbete.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 27 februari

Mötet sker i Skype. Länk till mötet mejlas ut när vi har stängt anmälan.

Datum

mar 01 2022
Expired!

Tid

12:00 - 13:00

Plats

Skype
Skype