Webbinarium: PFAS i matfisk och kräfta i Mälaren och Hjälmaren

Inom LIFE IP Rich Waters har det under 2023 och 2024 genomförts provtagning och analys av PFAS i matfisk och kräfta i Hjälmaren och Mälaren. Det rör sig främst om kommersiellt viktiga arter som signalkräfta, gös, , abborre. Även ål ingår för Mälaren, för att undersöka spridningen av PFAS och artens utsatthet för miljögifter.

Resultatet av provtagningen presenteras den 25 september av Magnus Karlsson från IVL och Anna Eklund från Hjälmarens vattenvårdsförbund som berättar om vad resultaten betyder för Hjälmarens yrkesfiske.

Lyssna, ställ frågor och lär dig mer!

Anmälan

Anmäl dig via den här länken senast 23 september klockan 17.00

Datum

sep 25 2024

Tid

09:00 - 10:00