Webbinarium om Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund arbetar tillsammans med stöd till kommunerna runt Mälaren och i vattendistriktet. Vi vill stötta kommunerna i projektutveckling och att ha koll på de olika stödformer som finns. Varje år informerar vi om LOVA-bidraget och vi har även haft frågestunder med LOVA-handläggare som har varit mycket uppskattade. Nu är det dags igen!

Tid

Fredag den 17/11 kl 10.00-11.15 (Skype-möte) kommer vi att ha ett kort informationspass om LOVA och sedan öppna upp för frågor. Målgruppen är de tjänstepersoner och åtgärdssamordnare som söker LOVA-medel.

Anmälan

Anmäl dig senast onsdag den 15/11 till : elin.angman@lansstyrelsen.se

10.00-10.15 Översiktlig info om LOVA
10:15-11.15 Dialog med LOVA-handläggarna

Innehåll och föredragande

Deltagare: LOVA-handläggarna Carolina Lind och Sara Lee från länsstyrelsen Västmanland, Peter Kogg från länsstyrelsen Sörmland samt Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare Mälarens vattenvårdsförbund.

Vi tar upp vanliga misstag och viktiga saker att tänka på när man ansöker om LOVA-medel. För att få till en bra diskussion vill vi gärna att ni skickar in frågor i förväg till elin.angman@lansstyrelsen.se

Kolla gärna in dessa sidor innan mötet:
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Datum

nov 17 2023
Expired!

Tid

10:00 - 11:15

Plats

Skype
Skype