Webbinarium: Kulturmiljöer i vatten

Webbinarium: Kulturmiljöer i vatten – LIFE IP RICH WATERS

Hur kan vi på bästa sätt kombinera åtgärder för en bättre naturmiljö och samtidigt bevara de värdefulla kulturmiljöer som berörs av åtgärden? Den frågan diskuteras på ett webbinarium, som arrangeras inom LIFE IP Rich Waters.

Under dagen kommer vi att få ta del av olika perspektiv. Cissela Genetay från Riksantikvarieämbetet pratar om arbetet med vägledning. Michael Lehorst från Sveriges hembygdsförbund berättar om deras syn på saken. Cecilia Rooth-Lagerfalk, antikvarie på länsstyrelsen i Västmanland föredrar ett praktiskt exempel om arbetet med faunapassagen i Västerås.

Dagen kommer att avslutas med en framåtsyftande diskussion kring hur samverkan och erfarenhetsutbytet ska fungera i framtiden.

Program

9:00Välkomna!
Bakgrund och kort om syftet med dagen.
Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters
9:10Kulturmiljöers känslighet – metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder
Cissela Genetay, utredare, Riksantikvarieämbetet
9:50Åtgärder för fria vandringsvägar ur ett kulturmiljöperspektiv – spaning och reflektion .
Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg, Sveriges Hembygdsförbund
10:30Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås – avvägningar och kompromisser på vägen till den färdiga passagen
Cecilia Lagerfalk-Rooth, antikvarie, Länsstyrelsen i Västmanland
11:10Paus
11:20Fria vandringsvägar för fisk – reflektion om biologiska värden, tekniska lösningar och diverse avvägningar.
Andreas Bäckstrand, fiskeribiolog, Sea2source, tidigare vattenmyndigheten Västerhavet.
12:00Vägen framåt – nästa aktivitet
Vi summerar dagen och diskuterar nästa steg för gruppens samverkan och gemensamma aktiviteter. Fundera inför mötet på vad just ni på er länsstyrelse har för önskemål om aktiviteter som rör kulturmiljöer i vatten.
12:30Avslutning och på återseende!

Målgrupp

Mötet riktar sig framförallt till handläggare på länsstyrelserna inom vattenverksamhet, kulturmiljö, vattenförvaltning och fiskeri. Handläggare från hela landet är välkomna att delta!

Anmälan och kontakt

Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters/Länsstyrelsen i Västmanland: jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Datum

aug 26 2020
Expired!

Tid

09:00 - 12:30

Plats

Skype
Skype