Webbinarium: Årets LOVA-bidrag

LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen Stockholm bjuder in till ett webbinarium om årets LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt. Under webbinariet berättar Karin Terä och Sara Frödin från Länsstyrelsen i Stockholms län om årets utlysning och svarar på dina frågor.

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 7 mars klockan 16.00.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar som vattenstrateg, åtgärdssamordnare eller miljöstrateg på kommun eller länsstyrelse.   

Program

  • Dessa lokala åtgärder fick finansiering i år
  • Vilka typ av projekt vill vi se mer av?
  • Praktisk förberedelse innan nästa LOVA-ansökningsperiod
  • Eventuell omfördelning av medel under sommaren – vad innebär det?
  • Samarbete med andra kommuner för att skriva ett bättre projekt

Vilka åtgärder kan du få stöd för?

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som bidrar till:

  • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
  • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
  • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
  • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Läs mer om LOVA-bidrag på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Datum

mar 09 2023
Expired!

Tid

12:00 - 12:55

Plats

Skype
Skype